PROJEKTYLahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina


S pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu - Operačního programu zaměstnanost jsme mohli v loňském roce otevřít nový gastro provoz Bistro Čistá duše.

Název projektu: Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

Doba realizace: od1. září 2017 do 31. srpna 2019

Cíl projektu: Záměrem projektu je vytvoření nové podnikatelské aktivity - Výrobny studené kuchyně a lahůdek. Hlavním cílem je vytvoření nových chráněných pracovních místo pro osoby se zdravotním postižením v havlíčkobrodském regionu.

Finanční zajištění projektu: Tento projekt zahrnuje prostředky Evropského sociálního fondu a prostředky ze státního rozpočtu.


Čisté nádobí v Čisté duši

Díky podpoře Pardubického kraje z grantu zaměřeného na podporu sociálního podnikání jsme získali prostředky na zkvalitnění pracovních podmínek pracovníků s hendikepem a zároveň můžeme zlepšit pracovní postupy ve výrobně zákusků. Z grantu jsme zakoupili novou profesionální myčku, která rychle a důkladně umyje všechno náčiní a tím pádem zrychlí proces výroby, kdy nebudou muset pracovníci čekat na čistě nádobí. Z grantu budou mít užitek i naši zákazníci, protože si nyní mohou vychutnat ještě kvalitnější čerstvou kávu díky novému profesionálnímu kávovaru. Za podporu Pardubickému kraji srdečně děkujeme.