PROJEKTYLahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina


S pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu - Operačního programu zaměstnanost jsme mohli v loňském roce otevřít nový gastro provoz Bistro Čistá duše.

Název projektu: Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

Doba realizace: od1. září 2017 do 31. srpna 2019

Cíl projektu: Záměrem projektu je vytvoření nové podnikatelské aktivity - Výrobny studené kuchyně a lahůdek. Hlavním cílem je vytvoření nových chráněných pracovních místo pro osoby se zdravotním postižením v havlíčkobrodském regionu.

Finanční zajištění projektu: Tento projekt zahrnuje prostředky Evropského sociálního fondu a prostředky ze státního rozpočtu.

Mlsný bar na cestách

Již po třetí jsme obdrželi podporu z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jejich grantovém řízení Srdcerváči. V letošním roce šlo o zatím rekordní částku 110 000 Kč. Za získané prostředky pořídíme nový vůz, který rozšíří možnosti rozvozu vlastních výrobků v našem gastro komplexu.

Nový automobil bude rozvážet především výrobky Bistra Čistá duše v Havlíčkově Brodě. Bude tak moci zásobovat nejen dva další vlastní gastro provozy - cukrárnu a krámek, ale může se tak více zaměřit na rozvoz ke koncovému zákazníkovi.

Za znovu podpoření Nadačnímu fondu velmi děkujeme.ČSOB: Stabilizace sociálních podniků - Bistro Čistá duše

S pomocí grantového řízení společnosti ČSOB, a.s. ve spolupráci s organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. můžeme dovybavit nové bistro v Havlíčkově Brodě. Pořídit pracovní oblečení pro naše pracovníky, ve kterém budou zároveň prezentovat podnik zákazníkům, a také zapracovat na lepším fungování celého provozu prostřednictvím odborných konzultací. 

Za podporu i odborné konzultace oběma organizacím velmi děkujeme.

Makronky z Čisté duše

V dotačním řízení Pardubického kraje na podporu sociálního podnikání jsme získali grant na rok 2018, díky kterému můžeme do naší Cukrárny Čistá duše pořídit novou cukrářskou pec, která lépe vyhovuje přípravě výrobků z páleného a dalších křehkých těst. Dále pořídíme za získané prostředky ještě profesionální robot a další vybavení do výrobny Cukrárny. Díky tomu ještě více vylepšíme kvalitu našich výrobků, a také pracovní podmínky našich zaměstnanců.

Za podporu Pardubickému kraji velmi děkujeme.